SELEKCIJA SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IN VETERANI NK KOLPA
Skupaj 15 slik v galeriji
1 | Stran 2


Priprave na kirurški poseg

Zdravniki-nogometaši z zanimanjem opazujejo dr.Slanca pri "kirurškem posegu"

Uradni zdravnik na tekmi Dr. Miro Vukovič ni igral, je pa bil zelo aktiven na družabnem srečanju