21.11.2020 - NK Kolpa prevzela v upravljanje nogometno igrišče v Semiču
NK Kolpa je prevzela v upravljanje semiški športni objekt (»športno nogometno igrišče z naravno travo za vrtcem«) v Semiču. Na navedenem športnem igrišču bomo v skladu z urnikom vadbe in športnim programom izvajali cicibanske treninge in druge športne dogodke.