15.7.2009 - SKUPŠČINA KLUBA NK KOLPA

V sredo, 03.07.2009 je bila v klubskih prostorih v Podzemlju skupš;Äina kluba NK KOLPA. Stari in novi predsednik kluba NK KOLPA Antoni Vraničar je podal poročilo o delovanju kluba, in finančem poslovanju v preteklem tekmovalnem obdobju 2008/2009.

Predsednik nadzornega odbora Marjan Končar je podal poročilo o delu NS. Skupščina je soglasno sprejela poročilo predsednika društva  o delu v pretekli tekmovalni sezoni in finančno poročilo za leto 2008, ter podelila razrešnico organom kluba.

Na volitvah je bil izvoljen nov upravni odbor v sestavi: Anton Vraniičar - predsednik, Boris Bajuk - član, Anton Kočevar - član, Janez Vraniičar - član in Branko Klepec - član.

Izvoljen je bil tudi nov NS kluba: Marjan Končar-predsednik, Anton Černič - član kot predstavnik Občine Metlika in Radoš Kužnik - član, kot predstavnik podjetja Kolpa d.d., ki je  največji sponzor kluba.

Izvoljeni so bili tudi drugi organi kluba: izvršilni odbor in disciplinska komisija.

Skupščine sta se udeležila tudi županja občine Metlika in poslanka v državnem zboru ga. Renata Brunskole in podžupan g. Anton Černič.

Županja se je zahvalila vsem članom kluba za minulo delo in izrazila pripravljenost tudi v bodoče pomagati klubu v teh finančno težkih časih.

V tekmovalni sezoni 2009/10 bo tekmovalo pet selekcij: ČLANIi, KADETI, MLAJŠI DEČKI U-12, CICIBANI U-10 in U-8 , kar bo z okleščenem proračunom precej oteženo. Pred novimi organi kluba je veliko dela in truda, da se nadaljujejo uspehi kluba in se zagotovi mladim športnikom nemoteno delo in tekmovanje.

  
<- Nazaj na novice