Šola nogometa

"ŠD NK Kolpa deluje v javnem interesu. Temeljno javno poslanstvo kluba in nas vseh, ki smo vključeni v organizacijsko in strokovno delo, je usmerjeno v športno vzgojo čim večjega števila otrok oz. jim nuditi čim boljše pogoje, da tudi s pomočjo športa postanejo pozitivne in zdrave osebnosti naše prihodnosti. V vsakem otroku ali mladostniku, ki ga lahko s športom uspemo iztrgati nevarnostim ,,ulice,, vidimo  neizmerljivo vrednost."  

V XIII. sezoni začenjamo  19.11.2018
 
Tudi  letošnjem letu NOGOMETNI KLUB KOLPA nadaljuje z delovanjem svoje NOGOMETNE ŠOLE. Že samo ime pove, da se bodo otroci v družbi svojih sovrstnikov učili te najbolj priljubljene igre na svetu. Uspešnost in moč vsakega kluba vedno temelji na dobrem in kvalitetenem delom z mladimi. Ker se v našem klubu tega dobro zavedamo, smo se odločili prav za to pot.

Otroci bodo pri treningih izvajali osnovne vaje dela z žogo ter vaje ostalih osnov nogometa, ki so primerne za to starost. Delo bo potekalo pod strokovnim vostvom trenerja NK KOLPA s pridobljeno licenco. Poleg nogometa bo povdarek na zdravem načinu življenja, druženja, tolerantnosti, fair-playu, koristni porabi prostega časa in predvsem na razvoju pozitivnega odnosa do športa do športa v vseh življenjskih obdobjih.

Zelo smo veseli, da ste svojega otroka vključili v program  treningov NOGOMETNE ŠOLE NK KOLPA .

V naprej se vam zahvaljujemo za zaupanje, NK KOLPA

KJE, KDAJ, KAKO, KDO...

...O ŠOLI NOGOMETA

KJE BODO POTEKALI TRENINGI?

TRENINGI BODO POTEKALI V TELOVADNICI OŠ METLIKA, PODZEMELJ IN SEMIČ. KO NASTOPIJO TOPLI POMLADANSKI DNEVI BOMO ORGANIZIRALI TRENINGE TUDI ZUNAJ.

KDAJ BODO POTEKALI TRENINGI?
 
 ŠOLSKO LETO 2018/2019

1.
OŠ Semič
SKUPINA 1 
ob četrtkih od 16.00 do 17.30 ure
začetek, 22. 11. 2018

SKUPINA 2 
ob četrtkih od 17.30 do 19.00 ure
začetek, 22. 11. 2018

trener Elvir Džemić, licenca UEFA Bkontakt: 030 467 912, elvirdz@gmail.com


 2. 
OŠ Podzemelj

SKUPINA 1 
ob četrtkih od 16.30 do 18.00 ure
začetek, 22. 11. 2018

Vaditelj trenerski pripravnik Ivan Mitevski, trenerski mentor Elvir Džemić, licenca UEFA B.
trenerski pripravnik Ivan Mitevski; kontakt: 030 653 535ivan123.mitevski@gmail.com?


3. 
OŠ Metlika
SKUPINA 1 
ob ponedeljkih od 14.00 do 15.30 ure
začetek, 19. 11. 2018  

SKUPINA 2 
ob ponedeljkih od 15.30 do 17.00 ure
začetek,  19. 11. 2018 

Vaditelji trenerska pripravnika Dorian Josipović in Ivan Mitevski, trenerski mentor Elvir Džemić, licenca UEFA B.
trenerski pripravnik Dorian Josipovć; kontakt: 031 755 730, dorian.josipovic77@gmail.com
                                   
 

 KAKO JE ORGANIZIRANA ŠOLA NOGOMETA?

STROKOVNI PROGRAM DELA

Trenažno učni proces poteka na podlagi publikacije Nogomet - trening mladih (dr. Branko Elsner, Ljubljana 1998) - program vadbe za starostni kategoriji do 8. oziroma 9. leta. Program dela je usmerjen v navajanje na zdravo življenje, vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih, navajanje na medsebojno sodelovanje v skupini in še posebej v pripravljenost na vključevanje v proces treninga, utrjevanje interesa za nogomet in delovne navade, pridobivanje ustreznega teoretičnega znanja, razvijanje in oblikovanje fizičnih in psihičnih lastnosti, specifičnih nogometnih sposobnosti za reševanje enostavnih tipičnih igralnih situacij in samostojno ustvarjalno reševanje nalog ter pridobivanje igralnih izkušenj v različnih igralnih oblikah in pogojih. Sam program dela je bil za potrebe delovanja Otroške nogometne šole na podlagi pridobljenih izkušenj iz preteklih let prilagojen glede na prostorske možnosti, razpoložljive rekvizite in izkušnje z delom v okviru interesne nogometne dejavnosti.
 
CILJI, PODCILJI IN NALOGE V PROCESU TRENINGA(starost do 8 oz. 9 let)

SPLOŠNI CILJI:
* navajanje na zdravo, športno življenje
* vzpostavljanje najboljših pogojev za nemoten telesni razvoj
* navajanje na medsebojne odnose in na delo v skupini

POSEBNI (NOGOMETNI) CILJI:
* vključevanje v proces treninga
* dvig pripravljenosti za delo oz. delovnih navad
* utrjevanje in povečanje zanimanja za nogomet
* razvoj in oblikovanje psihofizičnih lastnosti in specifičnih nogometnih sposobnosti

PODCILJI IN NALOGE (starost do 8 let):

I. TEHNIKA BREZ ŽOGE (tehnika teka)
* tek po sprednjem delu stopala
* skiping na mestu

skiping v gibanju
* tek z dviganjem kolen
* tek z dviganjem pet
* tek z dviganjem kolen v ritmu 3 x desna, 3 x leva
* tek s povezavo dviganja kolen in pet

II. UPRAVLJANJE ŽOGE
* občutek za žogo - navajanje na žogo;
* poigravanje z žogo v zraki desna - leva (vmes pade žoga 1 x na tla)

II. TEHNIČNI ELEMENTI
* vodenje s spremembami smeri (N, ZDS, NDS)
* udarec z nartom
* udarec z SNDS
* sprejem kotaleče se žoge z NDS
* sprejem / zaustavljanje žoge s podplatom

IV. INDIVIDUALNA TAKTIKA
* varanje 1:1
* podaja po tleh z NDS
* strel na vrata kotaleÄ?e se žoge z N
 
V. SKUPINSKA TAKTIKA
* odkrivanje v igri 2:1
* pokrivanje v igri 2:1

VI. MOŠTVENA TAKTIKA
* prosta igra 3:3

PODCILJI IN NALOGE (starost do 9 let):
I.TEHNIKA BREZ ŽOGE
* hopsanje
* tek s poudarjenim korakom (poskok)
* večkratni poskoki v ritmu (d-d, l-l)
* tek nazaj
* preval naprej prek rame in vstajanje

II. UPRAVLJANJE ŽOGE
* občutek za žogo - prilagajanje na žogo;
* občutek za žogo in hitro upravljanje z žogo;
* poigravanje z žogo v zraku desna - leva

III. TEHNIČNI ELEMENTI
* udarec z ZDS
* sprejem žoge z NDS (zapreka)
* sprejem žoge z N (v zraku)
* varanje z ZDS

IV. INDIVIDUALNA TAKTIKA
* vodenje žoge - nasprotnik napada od spredaj
* vodenje žoge - nasprotnik napada s strani
* varanje 1:1
* podaja po tleh z N
* strel na vrata kotaleče se žoge z NDS

V. SKUPINSKA TAKTIKA
* odkrivanje v igri 3:1
* pokrivanje v igri 3:1

VI. MOŠTVENA TAKTIKA
* vodena igra 3:3, 4:4 (razporeditev igralnih mest, navajanje na vsa igralna mesta)
* vodena igra 3:3, 4:4 (pokrivanje prostora)

VII. MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
* razvoj hitrosti
  
 
ZAKLJUČEK ŠOLE NOGOMETA?

Ob zaključku sezone zimske šole nogometa ŠD NK Kolpa organizira zaključek, na kateremu vsem udeležencem podelimo diplomo za uspešno opravljeno nogometno vadbo, za osvojeno znanje pa udeleženci prejmejo še medaljo ustrezne žlahtnosti. V sezoni 2013/2014 pa smo za najmlajše nogometaše cicibane uvedli medaljo "NOGOMETAŠ CICIBAN".

SKUPINSKE FOTOGRAFIJE UDELEŽENCEV ZIMSKIH ŠOL NOGOMETA
2006-2009
Bilten str. 22-28
(http://www.nk-kolpa.si/Upload/files/NK%20Kolpa%2020%20web.pdf)

2009/2010
(http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=galerija_slike&sif_ga=73)

2010/2011
(http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=galerija_slike&sif_ga=80)

2011/2012
(http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=galerija_slike&sif_ga=100)

 

2012/2013
(http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=galerija_slike&sif_ga=107&offset=12)


2013/2014
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=galerija_slike&sif_ga=121


2014/2015
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_z_galerijo&sif_novice=295http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_z_galerijo&sif_novice=295


2015/2016
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_podrobno&sif_novice=341


2016/2017
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_z_galerijo&sif_novice=414


2017/2018
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_podrobno&sif_novice=477


2018/2019
http://www.nk-kolpa.si/Admin/load.asp?sif_file=novice_z_galerijo&sif_novice=514