športno društvo NK Kolpa

Avtomatizirani namakalni sistem glavnega nogometnega igrišča v Podzemlju


(fotografija nastala 19. marca)

28. 3. 2017 smo na glavnem nogometnem igrišču končno zagnali  avtomatiziran namakalni sistem. Na igrišču je vgrajenih 13 zalivalnih šob, ki športno zelenico v celoti zalijejo v 3 urah in 17 minut. Večletne velike težave klubskih vzdrževalcev, ki so v sušnih obdobjih in v poletju ročno zalivali športno zelenico, so z zaključkom tega projekta dokončno odpravljene. Infrastrukturna pridobitev bo dolgoročno zagotovo pridonesla prihranek in pa v nadaljevanju spomladanskega dela prvenstva kvalitetnejšo pripravo in vzdrževanje športne zelenice. Travna ruša na igrišču pa že kaže svojo "zahvalnost". kljub veliki obremenitvi igrišča s tekmah in treningih osmih tekmovalnih selekcij.Investiterju Občini Metlika se zahvaljujemo za pomoč.


(fotografija nastala 11. aprila)
Vzdrževalec Peter se zelo trudi igrišče pripraviti na najvišjem nivoju, za kar smo mu v klubu izjemno zahvalni, čeprav mu pri njegovem delu večkrat ne stojimo ob strani. Zalivalna pridobitev mu bo zagotovo v veliko pomoč pri njegovem delu.