športno društvo NK Kolpa

Šola nogometa

ŠD NK Kolpa deluje v javnem interesu. Temeljno javno poslanstvo kluba in nas vseh, ki smo vključeni v organizacijsko in strokovno delo, je usmerjeno v športno vzgojo čim večjega števila otrok oz. jim nuditi čim boljše pogoje, da tudi s pomočjo športa postanejo pozitivne in zdrave osebnosti naše prihodnosti. V vsakem otroku ali mladostniku, ki ga lahko s športom uspemo iztrgati nevarnostim ,,ulice,, vidimo  neizmerljivo vrednost.

Vsako leto NOGOMETNI KLUB KOLPA nadaljuje z delovanjem svoje ZIMSKE NOGOMETNE ŠOLE. Že samo ime pove, da se bodo otroci v družbi svojih sovrstnikov učili te najbolj priljubljene igre na svetu. Uspešnost in moč vsakega kluba vedno temelji na dobrem in kvalitetnem delom z mladimi. Ker se v našem klubu tega dobro zavedamo, smo se odločili prav za to pot.
Otroci bodo na treningih izvajali osnovne vaje dela z žogo ter vaje ostalih osnov nogometa, ki so primerne za to starost. Delo bo potekalo pod strokovnim vodstvom trenerjev ŠD NK KOLPA s pridobljeno licenco. Poleg nogometa bo poudarek na zdravem načinu življenja, druženja, tolerantnosti, fair-playu, koristni porabi prostega časa in predvsem na razvoju pozitivnega odnosa do športa v vseh življenjskih obdobjih.
Ob zaključku sezone zimske šole nogometa ŠD NK Kolpa organizira zaključek, na kateremu vsem udeležencem podelimo diplomo za uspešno opravljeno nogometno vadbo, za osvojeno znanje pa udeleženci prejmejo tudi medaljo.
Zelo smo in bomo veseli, da boste svojega otroka vključili v program  treningov ZIMSKE NOGOMETNE ŠOLE ŠD NK KOLPA .
V naprej se vam zahvaljujemo za zaupanje, ŠD NK KOLPA

Sezona 2019/2020

 

Sezona 2018/2019

Sezona 2017/2018

Sezona 2016/2017

Sezona 2015/2016

Sezona 2014/2015

Sezona 2013/2014

Sezona 2012/2013

 

Sezona 2011/2012