športno društvo NK Kolpa

Hišni red in klubska pravila

HIŠNI RED IN KLUBSKA PRAVILA

1. Igralci se v klubskih prostorih, pred nmi, na poti na tekme in na igrišču obnašajo kulturno
in športno. V nasprotnem primeru so odstranjeni s treninga ali tekme, ob hujših kršitvah
klubske discipline in klubskih pravil pa odstranjeni iz kluba.

2. Treningi potekajo v vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični
vodja ekipe. Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen.

3. Treningi trajajo okvirno 90 minut. (trener ima pravico dolžino treninga prilagodit
tekmovalnim aktivnostim).

4. Igralci morajo biti za treninge primerno oblečeni (popolna športna oprema), upoštevajoč
vremenske razmere.

5. Igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in
pripravijo za trening. Po končanem treningu se stuširajo in preoblečejo.

6. Igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo.

7. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.

8. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za
tekme), razen v izjemnih primerih. Igralci upoštevajo izključno navodila trenerja.

9. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali
pa celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za
individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih.

10. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti.

11. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba,
fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov.

12. V slačilnici morata biti red in disciplina, osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na
obešalnike, po končanem treningu ali tekmi je potrebno vse prinešene stvari pospraviti, tudi
na gostovanjih.

13. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo. Po končani tekmi je
potrebno opremo zložiti, prešteti in dostaviti v klubske prostore. Zgubljeno klubsko opremo je
potrebno plačati.

14. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska
tekmovanja, ulični turnirji, nogometni kampi,…), ter dobiti njegovo dovoljenje. V nasprotnem
primeru so lahko kaznovani.

15. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih
številk, daljše odsotnosti,…

TEKME

1. Če se igralec, ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora
obvestiti trenerja najkasneje dan pred tekmo.

2. Prevoz na tekme zagotovijo starši, razen če ni drugače dogovorjeno. Zborno mesto je vedno
pred vhodom v klubske prostore NK KOLPA.

3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati klubsko opremo ali opremo, ki jo določi trener.

4. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa dajanje navodil igralcem.

5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o
načinu igre, odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru
nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.

6. V kolikor se pravila (kodeks) obnašanja ter navodila trenerjev ne bodo upoštevala, ima
trener vso pravico o tem obvestiti upravni odbor kluba, ki izreče ukrepe.