športno društvo NK Kolpa

Priznanja

1. DOBITNIKI PLAKETE MNZ LJUBLJANA

  • Skupščina MNZ Ljubljana je klubu v letu 2020 podelila Bronasto plaketo MNZ Ljubljana za 30 let delovanja. ŠD NK Kolpa je v letu 2020, ki sovpade s 100. obletnico delovanja MNZ Ljubljana, obeležila jubilejno 30. letnico delovanja. Športno društvo Nogometni klub Kolpa se je organiziralo kot nogometni klub na ustanovnem sestanku članov društva 10. junija 1990, torej smo v 30. letu neprekinjenega organiziranega nogometnega delovanja in sodelovanja v državnem sistemu tekmovanja.

 

  • V letu 2020 je bila podeljena Plaketa MNZ Ljubljana našemu bivšemu, dolgoletnemu predsedniku Anton Vraničarju, ki je z nogometom v našem klubu neprekinjeno aktivno povezan skoraj dve desetletji. V uresničevanje klubskih športnih in drugih programov dela, obnove ter novih infrastrukturnih pridobitev, povezave kluba z lokalno skupnostjo in gospodarstvom, s tem pa popularizacijo nogometa v Beli krajini, je bil in je kot klubski funkcionar aktivno vpet v organih kluba; v obdobju med 2002 in 2007 kot član upravnega odbora, nato celo desetletje v turbolentem obdobju med 2007 in 2017, ki ga je zaznamovala tudi gospodarska kriza, kot predsednik z najdaljšim klubskim mandatom, ter od leta 2017 ponovno član upravnega odbora, pristojen za koordinacijo članske selekcije ter za vzdrževanje in klubske investicije.

  • Priznanje zveze je aprila 2015, na skupščini MNZ Ljubljana prejel prvi in zelo uspešen takratni športni vodja kluba, prof. Vojko Spudić, po izobrazbi nogometni trener licenca A. S svojim športnim programom je bil ključna športna strokovna oseba za popularizacijo nogometa v Beli krajini in NK Kolpa. Sprva je deloval kot trener in športni vodja pri NK Bela krajina, v obdobju sezon med 2013 in 2018 pa je bil v enaki vlogi vpet  v delo in organizacijske športne aktivnosti pri ŠD NK Kolpa.

     

  • Dolgoletni član društva in dologletni član izvršnega odbora, pristojen za člansko selekcijo, Milan Dimitrijevič, je aprila 2014 na skupščini Medobčinske nogometne zveze Ljubljana prejel priznanje Plaketa MNZ Ljubljana.

               

2. PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA DELO NA PODRUČJU ŠPORTA

  • Plaketo Občine Metlika za delo na področju športa kot zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo je v letu 2020 prejel naš član Denis Spudič. V prvem desetletju delovanja kluba je bil Denis aktiven kot igralec članske selekcije, v drugem desetletju kot vodja veteranske sekcije ter pri izvajanju rekreacijskega programa športa odraslih in starejših, v zadnjem desetletju pa kot aktivni član Upravnega odbora in aktivni operativni športni delavec, predvsem na področju infrastrukturnega programa, organizacije in varovanja tekem ter nadaljevanju izvajanja programa veteranske sekcije.  V teh tridesetih letih so šport, nogomet, gasilstvo in delo z mladimi za Denis Spudiča postali stil njegovega življenja.

   

  • Priznanje Občine Semič za dolgoletno delo z mladimi z dosežki trajnejšega pomena na športnem področju je v letu 2020 prejel naš športni vodja in trener Elvir Džemič, imetnik nogometne licence UEFA B, v zaključku pridobitve licence UEFA A. Športni delavec Elvir Džemić, ki je trenersko pot v našem klubu začel v letu 2006, si je zaslužil občinsko priznanje za svojo športno aktivnost, saj je po tako vztrajnem in požrtvovalnem večletnem uspešnem opravljanju javnega poslanstva s svojim nadpovprečnim in več kot pričakovanim delom zaslužen za vzgojo in uspehe več generacij, tudi semiških nogometašev.

  • Športno društvo Nogometni klub Kolpa je v letu 2014 prejelo Plaketo Občine Metlika za delo na področju športa, in sicer za dosežene športne uspehe in izjemen prispevek k organizaciji, razvoju in širjenju priljubljenosti športa v občini Metlika. Plaketo je na osrednji občinski proslavi občinskega praznika v imenu ŠD NK Kolpa prejel predsednik Anton Vraničar. Priznanje Občine Metlika za dolgoletni prispevek ŠD NK Kolpa za delo na področju športa v občini Metlika je hkrati priznanje in zahvala številnemu amaterskemu/volonterskemu osebju ter članom društva, ki s svojo nadpovprečno aktivnostjo zagotavljajo izredno zahtevno in brezhibno organiziranost, racionalno delovanje, ki v športni in širši javnosti daje močan vtis o izjemni športni uspešnosti.

                      

3. PREJEMNIK PRIZNANJA ZNTS

  • Na rednem zasedanju Skupščine DNTOZ Ljubljana, februarja 2016, je trener ŠD NK Kolpa, Robert Filak, prejel priznanje Zveze nogometnih trenerjev Slovenije in sicer MEDALJA Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Nogometni trener Robert Filak iz Črnomlja je po osnovni izobrazbi profesor športne vzgoje, je imetnik nogometne UEFA »PRO« licence. V še ne petnajstih letih njegovega strokovnega nogometnega trenerskega delovanja je prof. Robert Filak dokazal, da si s svojo strokovno pronicljivostjo in nenehnim spremljanjem in uveljavljanjem sodobnih nogometnih trendov na eni strani, ter preudarnim strokovnim pedagoškim pristopom na drugi strani, zasluži priznanje za svoje delo. Dosežek smatramo za še večjega, ker je vse to dosegel v domačem belokranjskem okolju pod pogoji, ki še zdaleč niso na nivoju najbolj razvitih slovenskih klubov.

4. KLUB PODELI NAZIV “ČASTNI ČLAN DRUŠTVA”

  • Zbor članov je v letu 2014 svojemu dolgoletnemu predsedniku Vraničar Antonu zaradi večletnega predsedovanja ter posebnih zaslug za delovanje, razvoj in napredek društva podelil naziv “častni član društva”.