športno društvo NK Kolpa

Veterani

Na rednem zboru članov ŠD NK Kolpa dne 23.2.2018 je bil sprejet društveni pravni akt  »Pravilnik o delovanju veteranske sekcije ŠD NK Kolpa«, ki je bil predhodno usklajen z veterani NK Kolpe, s čimer se je pravno formalno ustanovila tudi pridružena veteranska sekcija. V klubu bo delovala kot samostojna sekcija s svojim programom, s svojimi pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi.