športno društvo NK Kolpa

Avtomatizirani namakalni sistem glavnega nogometnega igrišča v Podzemlju

V sredo 15. 11. 2016 so se na glavnem nogometnem igrišču v Podzemlju začela dela III. zaključne faze pomembne infrastrukturne pridobitve šD NK Kolpa; izgradnje avtomatiziranega namakalnega sistema. V I. fazi se je poleti na stadionu izvrtala vodovodna vrtina, ki bo zagotavljala vodni vir. V II. fazi se je v jeseni izdelala elektrifikacija in se je za potrebe vodohrama povezala vodovodna vrtina in "stara" šolska greznica, ki bo ves čas zagotavljala dovolj kapacitete vode potrebne za zalivanje.

V zadnji III. fazi pa izvajalec polaga na igrišču potrebne vode in opremo sistema avtomatiziranega namakalnega sistem. Dela se bodo predvidoma končala v petek.

Večletne velike težave klubskih vzdrževalcev, ki so v sušnih obdobjih in v poletju ročno zalivali športno zelenico, so z zaključkom tega projekta dokončno odpravljene. Infrastrukturna pridobitev bo dolgoročno zagotovo pridonesla prihranek in pa takoj v nadaljevanju spomladanskega dela prvenstva kvalitetnejšo pripravo in vzdrževanje športne zelenice.

Investiterju Občini Metlika se zahvaljujemo za pomoč.