športno društvo NK Kolpa

Denis Spudič prejel priznanje Občine Metlika za delo na področju športa

V LETU OBELEŽITVE 30 LET DELOVANJA ŠD NK KOLPA, NAŠ ČLAN DENIS SPUDIČ PRJEL PRIZNANJE OBČINE METLIKA ZA DELO NA PODROČJU ŠPORTA!
Sopredlagatelja ŠD NK Kolpa in PGD Metlika sta predlagala, da se v letu 2020 športnemu delavcu Denis Spudiču v kategoriji »zaslužen športni delavec za organizacijsko delo in izjemen prispevek k organizaciji, razvoju in širjenju priljubljenosti športa v daljšem časovnem obdobju« podeli občinsko priznanje. Člani Občinskega sveta Občine Metlika so na 7. dopisni seji 30. 10. 2020 potrdili sklep Komisije za podeljevanje priznanj in plaket za delo na področju športa v Občini Metlika, da se Denis Spudiču podeli “plaketa za delo na področju športa kot zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo”, ki mu je bila na Občini Metlika danes tudi podeljena.
ŠD NK KOLPA
Športno društvo Nogometni klub Kolpa je bilo organizirano kot nogometni klub na ustanovnem sestanku članov društva 10. junija 1990. Že v tekmovalni sezoni 1991/92 je Denis Spudič oblekel članski klubski dres NK Kolpa in v članskem nogometnem tekmovanju uspešno igral v tekmovalnih sezonah, 4. in 3. nogometne lige, prvega desetletja delovanja društva, do sezone 1996/97.
Športnih čevljev ni obesil na »klin«, šport je postal del njegovega vsakdana. Kmalu po ustanovitvi ŠD Kučar, neformalne veteranske sekcije nekdanjih igralcev in članov ŠD NK Kolpa v letu 2000, se je Denis Spudič aktivno priključil tej sredini in postal njen dolgoletni predsednik, vse do leta 2018. V društvu, ki se je ukvarjalo z rekreacijo odraslih in družabnostjo njenih članov, je Denis v drugem desetletju svojega športnega delovanja izvajal program nogometne rekreacije odraslih in starejših na način, da je v občini Metlika sodeloval v organizacijskih odborih oz. organiziral številne nogometne turnirje in veteranska druženja ter srečanja. Veterani tako že vrsto zaporednih let organizirajo memorialno javno prireditev Bohnarjev veteranski nogometni turnir v spomin na klubskega prvega nogometnega vratarja Jožeta Jakliča – Bohnarja, ki se je v sredini 90-ih let smrtno ponesrečil. Veteranska sekcija se je v letu 2018 formalno ustanovila in organizirala pod okriljem ŠD NK Kolpa. Kot predstavnik športnega društva je bil v letih svojega predsedstva aktiven tudi pri večini športnih dogodkov pod okriljem organizacije ŠZ Metlika, še posebno pri nogometnih javnih dogodkih, prav tako pa tudi pri izvedbi občinske malo nogometne lige, za katero v ŠD NK Kolpa upamo, da se bo ponovno obudila in dobila svoj prostor v občinskem športnem programu.
Svojo vsestranskost športnega delavca in dolgoletne igralske izkušnje je Denis Spudič izkazal v letih 2011 in 2012, ko je Srednji šoli v Črnomlju ponudil svojo pomoč kot trener dijaške, malo nogometne ekipe (sestavljali so jo tudi dijaki iz Metlike) v srednješolskem tekmovanju ŠKL. V letu 2011 je ekipa zaključila tekmovanje v polfinalu, že naslednje leto pa je ekipa pod taktirko Denis Spudiča doživela poraz šele v finalni tekmi v dvorani Bonifika v Kopru. Tako so postali srednješolski državni podprvaki.
ŠD NK Kolpa je v vseh minulih letih počasi, a vztrajno rasla, tako v organizacijskem, infrastrukturnem, kakor tudi na športnem nivoju. Imela je svoje vzpone in padce, vendar je društvo kljubovalo in opravljalo svoje poslanstvo, k čemur je v odločilni vlogi kot klubski funkcionar od leta 2012 in kot član upravnega odbora, pristojen za veteransko sekcijo in člane društva, prispeval naš član Denis Spudič. Denis je v teh letih v programu infrastrukturnega vzdrževanja in obnove aktivno sodeloval v vseh društvenih delovnih akcijah, ki so v zadnjem desetletju predstavljale temeljita vzdrževalna dela, posodobitve in obnove klubskega objekta in na igrišču.
Zavedamo se, da naš klub nima dolge tradicije, vendar je potrebno poudariti, da v našem malem kraju ni športnih kolektivov, ki bi neprekinjeno delovali že tri desetletja, in redki so aktivni člani, ki se lahko ponašajo s tremi desetletji aktivne vloge pri ustvarjanju in rasti športnega kluba s tekmovalno dejavnostjo. V prvem desetletju je bil Denis aktiven kot igralec članske selekcije, v drugem desetletju kot vodja veteranske sekcije in pri izvajanju rekreacijskega programa športa odraslih in starejših, v zadnjem desetletju pa kot aktivni član Upravnega odbora in aktivni operativni športni delavec, predvsem na področju infrastrukturnega programa, organizacije in varovanja tekem ter nadaljevanju izvajanja programa veteranske sekcije.
PGD METLIKA
Denis Spudič se je v PGD Metlika včlanil kot pionir s svojimi sedmimi leti, tako je že leta 1979 začel svojo gasilsko pot. Že s 23-imi leti je začel bogatiti svoje gasilsko znanje in veščine, saj se tako že od leta 1995 aktivno izobražuje na tem področju. Operativno funkcijo opravlja že od leta 1996, kar pomeni, da se že 24 let nesebično odziva in posreduje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah. V organizacijskih funkcijah je že od leta 2003, ko je bil član UO, leta 2008 pa je bil podpredsednik PGD Metlika. Od leta 2014 je predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja v PGD Metlika, od leta 2018 pa član Nadzornega odbora Gasilske zveze Metlika.
Še posebno je potrebno poudarit njegovo skrb nad gasilsko mladino. Že leta 2006 je začel kot mentor mladine v PGD Metlika. Vpeljal je različne tehnike in metode, s katerimi na zanimiv, zabaven, a še vedno profesionalen način približa gasilstvo mladim. Z njegovim znanjem in izkušnjami iz športnega sveta, s tekmovalnim odnosom in z njegovim osebnim pristopom do mladih je razvidno, da ima za sabo številne uspehe, ki jih zgolj še nadgrajuje. Ekipe pod njegovo taktirko so se večkrat uvrstile na različna državna tekmovanja z gasilsko tematiko, naj spomnimo, da so v lanskem letu mladinke osvojile 3. mesto na državnem nivoju.
Posebno je treba poudariti njegovo aktivnost v lanskem letu, ko je bil tovariš Denis pomemben član Organizacijskega odbora jubiljenega leta 2019 in vseh manifestacij, ki so bile izvedene v povezavi z obeležitvijo 150 let PGD Metlika.
Tovariš Denis je oseba, ki je velikega pomena za PGD Metlika, njegove veščine in znanje so pripomogle k razvoju gasilske mladine v našem društvu. Osebni pristop in odnos, ki ga razvije z mladino ter jih, kot v hecu pravimo, »zastrupi z gasilstvom«, sta pokazatelja njegovega trdega dela, kar se reflektira v vse večjem številu bodočih operativnih članov.
Člani PGD Metlika kakor tudi vodstvo društva smo ponosni in veseli, da imamo tovariša Denisa v naših vrstah.
OBČINSKA KOMISIJA
Člani komisije pa so v obrazložitvi na koncu dodali še, da je Denis Spudič prepoznaven po svojem angažmaju v naši celi občini. Poleg nespornega velikega prispevka k razvoju športa in pozitivnega vpliva na mlade so pri Denisu izpostavili še nesebičnost, pripravljenost kadarkoli in komurkoli pomagati ter vedrino in nasmejanost, ki vsak napor in problem naredi manjši in lažji. Na Denis Spudiča se lahko vedno računa, nikoli ne išče izgovora. Takšne osebe naredijo okolje, v katerem delujejo, boljše in prijaznejše. Prostovoljstvo je človeški kapital, ki ni merljiv s številkami, saj je njegova vrednost za razvoj in prihodnost družbe neprecenljiva.
V teh tridesetih letih so šport, nogomet, gasilstvo in delo z mladimi za Denis Spudiča postali stil njegovega življenja. V delu z mladimi najde veselje in ga osrečuje, le-ti pa v njemu prepoznajo prijatelja, kljub temu, da ne pripada njihovi generaciji. Nanje z veseljem in vso odgovornostjo prenaša in vnaša šport kot prepotrebno rekreativno dejavnost ter odgovornost in delavnost odraslega človeka. Njegovo organizacijsko delovanje v obeh društvih, kjer s svojo pronicljivostjo in nenehnim spremljanjem in uveljavljanjem športa na eni strani ter preudarnim organizacijskim pristopom na drugi strani, si zasluži največje priznanje. Je človek zadovoljstva, ki je vseskozi motiviran, saj z ljubeznijo opravlja svojo dolžnost. Vsak, ki je kdaj koli izkusil ponos ob uspehu in rezultatih svojega dela ve, kako mogočni občutki so to.
ŠD NK Kolpa iskreno čestitamo ob občinskem prazniku in iskreno čestitamo dobitniku priznanja!

ŠD NK Kolpa