REDNI ZBOR ČLANOV ŠD NK KOLPA

Podrobnosti dogodka

  • Datum in čas :

Na podlagi 17. člena Statuta Športnega društva Nogometni klub Kolpa predsednik Upravnega odbora
sklicuje redni letni zbor članov, ki bo v četrtek 16.3.2023 ob 18.00 uri v sejni sobi ŠD NK Kolpa v Podzemlju.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev zbora članov in uvodni nagovor predsednika društva
2. Izvolitev organov zbora članov; delovnega predsedstva (predsednika, člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, dva člana verifikacijske komisije)
3. Ugotovitev sklepčnosti in poročilo verifikacijske komisije
4. Predstavitev in sprejem dnevnega reda
5. Poročila upravnega odbora za leto 2022:
-Poročilo predsednika
-Vsebinsko tehnično poročilo
-Športno poročilo
-Finančno poročilo

6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razprava o poročilih in sprejem poročil
8. Program in plan dela 2023 (vsebinski, športni in finančni) ter sprejem
9. Nagovor gostov ( vabljeni predstavnik Občine Metlika; predstavnik občine Semič; Vanja Vlah- predsednik SZ Metlika; Marjetka Pezdirc- direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino
Metlika,…)
10. Pobude in predlogi
Vabljeni vsi člani društva in drugi občani, prijatelji športa, sponzorji/donatorji ter vsi, ki jih zanima, kako poteka delo v društvu.
Posebej vljudno vabljeni starši naših mladih nogometašev, saj želimo, da se v delo kluba vključi čim več staršev s ciljem izboljšanja delovanja organov ter izvajanja programov kluba.
Prisotnim bo gradivo na vpogled pred zborom članov.