športno društvo NK Kolpa

Hišni red in Kodeks obnašanja ŠD NK Kolpa

Uprava kluba je na svoj redni seji 21. 12. 2012 sprejela Hišni red v klubskih prostorih in Kodeks obnašanja v šD NK Kolpa.

Vsebina dokumentov objavljena v mapi "Pravni akti".