športno društvo NK Kolpa

Idejna zasnova ureditve športnih površin NK Kolpa v Podzemlju

Namen ureditve športnih površin ŠD NK Kolpa v Podzemlju je izboljšati in razširiti obstoječo infrastrukturo in ponuditi vsebine, ki bi jih uporabljala tudi širša populacija, od učencev OŠ Podzemelj, okoliških prebivalcev in občanov do turistov, ki jih je zaradi široke ponudbe in aktivnosti ob in na reki Kolpi v kraju vsako leto več.
V povezavi s ponudbo lokalne okolice in skupaj z OŠ Podzemelj vidi ŠD NK Kolpa možnosti postati gostitelj za udeležence športnih prireditev, priprave športnikov, turnirje, poletne kampe ter se na ta način dolgoročno poleg izvajanja osnovnih nalog delno tudi financirala.
S pridobitvijo igrišča z umetno travo si želi ŠD NK Kolpa tudi dvigniti zanimanje za nogomet v občini Metlika in zagotoviti vadeči mladini pogoje za nemoten športni razvoj ter kontinuirano delo tekom slabih vremenskih razmer (dež, sneg).
Ravno zaradi nezadovoljivih infrastrukturnih pogojev treniranja so že desetletje priča odlivu mladih domačih športnikov, ki svojo športno pot iščejo prek Gorjancev in dlje. Občina lahko na tem področju naredi poteze, da se takšen trend zaustavi. Posodobitev športne infrastrukture je prav gotovo en način.
Ocenjena vrednost investicije je 700.000 eur.

Idejna zasnova je pripravljena s strani KS Podzemelj in ŠD NK Kolpa. Predstavljena je bila upravi ŠD NK Kolpa in županu Občine Metlika, projekt pa želimo izpeljati tudi v sodelovanju z Občino Semič.