športno društvo NK Kolpa

ŠD NK Kolpa in njen bivši dolgoletni predsednik Anton Vraničar – dobitnika priznanj MNZ Ljubljana

Na Skupščini MNZ Ljubljana, ki je bila sklicana za 15. 10. 2020, in je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer PRESTAVLJENJA za nedoločen čas, bo potekala tudi podelitev priznaj  oz. odlikovanj za leto 2020. Med prejemniki sta tudi:

ŠD NK Kolpa kot prejemnica bronaste plakete za 30 let delovanja ter Anton Vraničar kot prejemnik plakete MNZL

 

Častni član društva, njen bivši dolgoletni predsednik, Anton Vraničar,  je z nogometom v našem klubu z veliko mero nesebičnega žrtvovanja neprekinjeno aktivno povezan skoraj dve desetletji. V uresničevanje klubskih športnih in drugih programov dela, obnove ter novih infrastrukturnih pridobitev, povezave kluba z lokalno skupnostjo in gospodarstvom, s tem pa popularizacijo nogometa v Beli krajini, je bil in je kot klubski funkcionar aktivno vpet v organih kluba; v obdobju med 2002 in 2007 kot član upravnega odbora, nato celo desetletje v turbolentem obdobju med 2007 in 2017, ki ga je zaznamovala tudi gospodarska kriza, kot predsednik z najdaljšim klubskim mandatom, ter od leta 2017 ponovno član upravnega odbora, pristojen za koordinacijo članske selekcije ter za vzdrževanje in klubske investicije.

ŠD NK Kolpa je v letošnjem letu, ki sovpade s 100. obletnico delovanja MNZ Ljubljana, obeležila jubilejno 30. letnico delovanja, ki smo jo v juniju 2020 imeli namen slavnostno praznovati, vendar zaradi ukrepov razglašene pandemije in epidemije odmaknili za nedoločen čas. Športno društvo Nogometni klub Kolpa se je organiziralo kot nogometni klub na ustanovnem sestanku članov društva 10. junija 1990, torej smo v 30. letu neprekinjenega organiziranega nogometnega delovanja in sodelovanja v državnem sistemu tekmovanja. V občini Metlika tako od let 1990 brez prekinitve uspešno deluje ŠD NK Kolpa, ki se vseskozi razvija in raste ter brez prekinitve nastopa v sistemu tekmovanja panožne nogometne zveze. Nogomet je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog. Društvo se je tako programsko usmerilo, da deluje v javnem interesu na področju športa, da združuje ljubitelje rekreativnega, amaterskega in kakovostnega nogometa vseh starosti, da njegovi člani napredujejo v svojem športnem in osebnostnem pogledu. V vseh minulih letih je klub počasi, a vztrajno, rasel, tako v organizacijskem, infrastrukturnem kakor tudi na športnem nivoju. Je imel svoje vzpone in padce, vendar je društvo kljubovalo in opravljalo svoje poslanstvo, k čemur je v odločilni vlogi odgovorno kot klubski funkcionar soustvarjal naš član Anton Vraničar. Zavedamo se, da naš klub nima velike tradicije, vendar moramo poudariti, da v našem malem kraju ni športnih kolektivov, ki bi neprekinjeno delovali tri desetletja, in tako ni aktivnih članov, ki se lahko ponašajo z dvema desetletjema aktivne vloge pri ustvarjanju in rasti športnega kluba s tekmovalno dejavnostjo. Uspel je v ključnih momentih povezati mladost ter izkušnje in klub varno prepeljati skozi obdobje gospodarske, posledično finančne krize, ne da bi klub omejeval in zmanjševal programe dela. Je človek zadovoljstva, katerega zgolj motivira, da z ljubeznijo opravlja svojo dolžnost. Vsak, ki je kdaj izkusil ponos ob tem, da ob njegovem delu in uspehu stojijo rezultati, ve, kako mogočni občutki so to.

V današnjem času postaja šport vedno bolj pomemben družbeni, ekonomski, socialni in kulturni pojav, ki bogati kakovost življenja posameznika, še posebej je ključen v razvoju mladih, ki se tako lahko priključujejo organiziranim športni organizacijam. Da te športne sredine lahko delujejo in njene selekcije tekmujejo,  pa je potrebno imeti zadostno število članov društva in strokovnih delavcev, da se vzpostavi zahtevani normativ, veliko programov pa je potrebno dolgoročno zastaviti in seveda tudi dolgoročno nad njimi »bedeti«. Eden ključnih »mož« dveh desetletij v ŠD NK Kolpa je tako, Anton Vraničar. Učinkovitost in uspešnost našega nogometnega društva je bila odvisna od znanja, sposobnosti, izkušnje, zmožnosti, ustvarjalnosti in usmerjenosti, kar je  pri delu Anton Vraničarja zaslediti v vsej širini in obsežnosti.

Član društva in njen dolgoletni predsednik Anton Vraničar, s posebnimi zaslugami za delovanje, razvoj in napredek društva, s čimer je pomembno prispeval k razvoju in popularizaciji nogometa v našem kraju, si zasluži priznanje za svojo aktivnost, saj je po tako vztrajnem in požrtvovalnem opravljanju javnega poslanstva s svojim nadpovprečnim in več kot pričakovanim delom zaslužen za uresničevanje klubskih športnih in drugih programov dela, obnove ter novih infrastrukturnih pridobitev v klubu. Gre za športnega delavca z veliko notranjo motivacijo, ki svoj prosti čas posveča razvoju kluba in nogometa v našem kraju. Priznanje in zahvala je najmanj, kar lahko nadpovprečno aktivnemu Anton Vraničarju, v klubu in MNZ Ljubljana izrečemo.

Podeljeno priznanje našemu članu za delo na področju športa in popularizacijo nogometa v Beli krajini je hkrati priznanje in zahvala številnemu amaterskemu/volonterskemu osebju ter članom društva, ki s svojo nadpovprečno aktivnostjo zagotavljajo izredno zahtevno in brezhibno organiziranost, racionalno delovanje ter upamo, da v športni in širši javnosti dajemo močan vtis o izjemni športni uspešnosti v primerjavi z drugimi podobnimi športnimi panogami v našem kraju.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom.