športno društvo NK Kolpa

Mercator podelil donacijo ŠD NK Kolpa

Poslovodja trgovine Jožica Stefanič je poudarila, da so vsi zaposleni v trgovini veseli, da so lahko po izboru kupcev – okoliških prebivalcev podprli projekt v korist razvoja lokalnega okolja, tokrat šD NK Kolpa.