športno društvo NK Kolpa

NOVA UPRAVA ŠD NK KOLPA

Z današnjim dnem uradno potrjujemo, da je bila na zboru članov, dne 17.06.2024 izvoljena nova uprava kluba, katero sestavljajo sledeči člani:

  • Predsednik: Tomaž Kralj
  • Podpredsednik: Uroš Štukelj
  • Tajnik: Erika Hudak Vrbanec
  • Blagajnik Ervin Likavec
  • Član za stike z javnostjo, promocijo, marketing, odgovoren za sodelovanje z lokalno skupnostjo: Duško Hlebec
  • Član za koordinacijo veteranskih selekcij: Matej Pezdirc
  • Član za vzdrževanje, investicije, razvoj oz. pridobitno dejavnost: Danijel Špingler

Hvala dosedanji upravi za ves trud in dosežke skozi vsa leta, novi upravi pa veliko uspehov v nadaljnih sezonah!