športno društvo NK Kolpa

Po desetletju ŠD NK Kolpa z novim predsednikom


V petek 9. 6. 2017 s pričetkom ob 19.00 smo v šD NK Kolpa izpeljali izredni Zbor članov, ki je prinesel med drugim spremembo in potrebno svežino v vodstvu kluba. Po desetletju turbolentne, a uspešne predsedniške funkcije je svoj mandat predal stari predsednik Anton Vraničar, ki bo v nadaljevanju v upravnem odboru skrbel za vzdrževanje, investicije in razvoj ter bil odgovoren za člansko selekcijo. Nov predsednik je postal Andrej Jerina, ki prihaja iz gospodarstva oz. od glavnega klubskega sponzorja. Predsednik Andrej Jerina je v svojem nagovoru pohvalil vsebino in klubske programe, poudaril pa klubsko vlogo in poudarek na vrednotah, predvsem etičnih normah. In tu je tudi sam pripravljen vložiti svoj del vizije, s katero bi klub uspešno vzgajal mlade ljudi – športnike v prihodnost. V upravni odbor  je bil izvoljen tudi Matjaž Virant, ki bo skrbel za koordinacijo otroških in mladinskih selekcij, šole nogometa ter sveta staršev. V skladu z določili Statuta se je tako Upravni odbor povečal na 9 članov https://www.nk-kolpa.si/content.asp?sif_co=2.

Na Zboru so člani sprejeli tudi dva ključna dokumenta in sicer Pravilnik o statusu in registraciji igralcev šD NK Kolpa (https://www.nk-kolpa.si/content.asp?sif_co=8), ki v klub prinaša prestopna klubska pravila, usklajena s krovnim pravilnikom panožne nogometne zveze, ter so člani potrdili delovni dokument šZ Metlika z naslovom "STRATEGIJA RAZVOJA šPORTA V OBčINI METLIKA DO LETA 2026".

Klubsko svežino pa smo v šD NK Kolpa dodali tudi na področju vzdrževanja, saj smo zaradi zahtevnega vzdrževanja športnih površin sklenili sodelovanje z novim vzdrževalcem Peter Goršetom, ki je prevzel tudi novo klubsko pridobitev, vrtni traktor John Deere.