športno društvo NK Kolpa

Prva od večjih obnovitvenih pridobitev na objektu

 šD NK Kolpa v letošnjem letu, ki sovpade z obeležitvijo 30. let delovanja, katere slavnostno in športno obeležitev nam je onemogočila razglašena epidemija virusa SARS-CoV-2 (koronavirus), po infrastrukturnem planu, v sodelovanju z Občino Metlika ter s sodelovanjem naših članov, prijateljev društva in staršev naših otrok, izvaja obsežno infrastrukturno obnovo, posodobitev in vzdrževalna dela na/v klubskem objektu in na športnem igrišču. Prvo od večjih obnovitvenih pridobitev na objektu smo zaključili minuli teden. Zamenjali smo potrošno, zastarelo ogrevalno napravo na kurilno olje  z varčnejšo, sodobno  toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode in objekta. Ostala načrtovana obnovitvena dela tuširnic se bodo opravila takoj po končanem jesenskem delu prvenstva.