športno društvo NK Kolpa

Redna letna seja veteranov NK Kolpa

V petek, 2. 2. 2018, s pričetkom ob 19.00 so veterani NK Kolpe izpeljali svojo redno letno sejo. Seje se je udeležila tudi povabljena Uprava šD NK Kolpa. Delovno predsedstvo je prisotnim predstavilo poročila za minulo leto in plan dela za leto 2018, ki so ga prisotni tudi potrdili.

Na seji pa so se veterani seznanili tudi s klubsko namero in z delovnim osnutkom Pravilnika o delovanju veteranske sekcije šD NK Kolpa, ki so ga soglasno sprejeli, s katerim se bo na rednem Zboru članov šD NK Kolpa, ki bo v petek 23. 2. 2018 s pričetkom ob 18.00, pravnoformalno ustanovila tudi pridružena veteranska sekcija, ki bo v klubu delovala kot samostojna sekcija s svojim programom, s svojimi pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi.

Gre za pomemben mejnik v delovanju šD NK Kolpa. Namen ustanovitve in delovanja sekcije veteranov je, da se v društvu ohrani jedro operativnega starejšega članstva in klubski igralci, ki prenehajo z aktivnih tekmovalnim igranjem nogometa v tekmovalnih selekcijah NK Kolpe. S ciljem, da veterani z nasveti in izkušnjami pomagajo funkcionarjem in organom društva ter s tem pomagajo zadržati člansko kontinuiteto društva.

Veterani NK Kolpa, vabljeni na redni Zbor članov šD NK Kolpa.