športno društvo NK Kolpa

Redni letni zbor članov ŠD NK Kolpa 2014

V petek, 14. februarja 2014 ob 17. uri  smo se člani društva zbrali v klubskih prostorih v Podzemlju, kjer smo izpeljali redni letni zbor članov šD Nogometnega kluba Kolpa. Na naše povabilo so se odzvali tako sosednji klubi, kot tudi predstavniki sponzorjev ter predstavnik šZ Metlika. S strani poročevalcev je bilo z obsežnim gradivom predstavljeno delo kluba v preteklem letu tako, da smo se člani društva lahko seznanili z delom in vsemi aktivnostmi iz leta 2013. V skladu z 10. členom statuta šD NK Kolpa je zbor članov društva na predlog Upravnega odbora zaradi  večletnega aktivnega delovanja v organih društvah, dolgoletnega predsedovanja ter posebnih zaslug za delovanje, razvoj in napredek društva,  podelil naziv »častni član društva« predsedniku nogometnega  kluba Anton Vraničarju.

Zbor članov je za mandatno obdobje 2014 in 2015 soglasno izglasoval funkcionarje in organe društva, ki so zboru predstavili ambiciozni in "predrzni" plan dela, finančni plan in športni program 2014, kar smo člani  soglasno sprejeli.

Po uradnem delu pa je ob hrani in dobri kapljici  sledilo nadaljevanje večera, kjer se je med člani društva tudi v bolj sprošenem in "neuradnem" okolju razvnela konstruktivna razprava in pogovori.

http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=189696