športno društvo NK Kolpa

Redni Zbor članov ŠD NK Kolpa v petek 23. 2. 2018 ob 18.00 v sejni klubski sobi v Podzemlju

šD NK Kolpa je v petek, 23. 2. 2018 izpeljala letni redni zbor članov društva. Upravni odbor je pripravil obsežno gradivo za preteklo koledarsko leto, ki je zajemalo upravno-administrativno, finančno in športno področje, katerega so poročevalci predstavili prisotnim. Iz poročil je bilo ugotovljeno, da je klub zastavljen program in cilje v letu 2017 dosegel.

Sprejeli smo društveni pravni akt  »Pravilnik o delovanju veteranske sekcije šD NK Kolpa«, ki je bil predhodno usklajen z veterani NK Kolpe, s čimer se je pravnoformalno ustanovila tudi pridružena veteranska sekcija, ki bo v klubu delovala kot samostojna sekcija s svojim programom, s svojimi pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi.

Predsednik društva, Andrej Jerina, in športni vodja, Vojko Spudiæ, pa sta za leto 2018 predstavila klubski program s cilji, finančni plan ter športni plan, ki sovpade v tekmovalno sezono 2018/2019, katere so člani društva tudi potrdili.

Zbora članov se je udeležila tudi predstavnica Občine Metlika, direktorica občinske uprave mag. Mirjana Adlešič.

šD NK Kolpa tako stopa v leto 2018 oz. v tekmovalno sezono 2018/2019 hrabro in ambiciozno z namenom, da svojim programom, ki so naravnani na izgradnjo celotne stabilne selekcijske piramide,  na vrhu s člansko ekipo, ki nastopa v 3. slovenski nogometni ligi – center, doda strokovno in infrastrukturno nadgradnjo.