športno društvo NK Kolpa

Redni Zbor članov ŠD NK Kolpa v petek 23. 2. 2018 ob 18.00 v sejni klubski sobi v Podzemlju