športno društvo NK Kolpa

ŠD NK KOLPA PREDSTAVILA PROGRAM DELOVANJA čLANOM OBčINSKEGA SVETA METLIKA

V skladu s sprejetim sklepom Skupščine šD NK Kolpa z dne 14. 7. 2011 je predsednik šD NK Kolpa, Anton Vraničar, v četrtek dne 6. 10. 2011 na 7. redni seji Občinskega  sveta Občine Metlika predstavil obsežen program, cilje in strategijo  delovanja v nogometnem klubu s poudarkom programa dela z mlajšimi selekcijami in nogometnimi razredi šole nogometa. V isti točki dnevnega reda je program delovanja predstavil tudi tajnik športne zveze Metlika, Željko Golež, ki je v svojem poročilu izpostavil zametke dobrega dela v društvih, ki delajo z otroki.
 
V klubu smo si želeli predstavitve našega programa predvsem iz razloga, ker večina članov Občinskega sveta delovanja, programov, ciljev , strategije v šD NK Kolpa, ki deluje v javnem interesu na področju športa, oz. nasploh o programih športa v občini, ne poznajo. Glede na podano poročilo in naše predloge pa je bilo s strani posameznih svetnikov podana pobuda, da v prihodnjem letu 2012 Občina Metlika sprejme Letni program športa v občini Metlika, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, že v samem začetku leta (lani šele 31. 3. 2011), da v skladu s programom športa v občini predvidi in nameni v proračunu dvig sredstev namenjenih za razpis za šport, saj je njena višina že mnogo let nespremenjena (lani razpisano 47.700,00 eur), in da je s strani Občinske uprave potrebno stremeti, da se Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Metlika razpiše že v začetku leta, zaradi česar bi bila upravičencem ta sredstva razdeljena že spomladi, s čimer bi v šD NK Kolpi rešili eno glavnih finančnih težav, ko že v zgodnji pomladi nadaljujemo s tekmovanjem.

 
Županji in poslanki v državnem zboru, Renati Brunskole, občinskim svetnikom in tajniku športne zveze Metlika se zahvaljujemo, da smo vam lahko predstavili svoj program.