športno društvo NK Kolpa

ŠD NK Kolpa prejela občinsko plaketo za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2014

V sredo, 26. novembra 2014, je v športni dvorani pri Osnovni šoli Metlika potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Na slovesnosti so med drugim podelili plakete Občine Metlika ter priznanje in plaketo za dosežke na področju športa.

Plaketo za delo na področju športa je prejelo športno društvo Nogometni klub Kolpa, in sicer za dosežene športne uspehe in izjemen prispevek k organizaciji, razvoju in širjenju priljubljenosti športa v občini Metlika. Plaketo je v imenu šD NK Kolpa prejel predsednik Anton Vraničar. Priznanje pa je kot perspektivni športnik prejel tudi nogometaš Martin Kramarič, trenutni član NK Maribor, ki se je svojega nogometnega znanja učil tudi v najmlajših kategorijah šD NK Kolpa.
https://www.youtube.com/watch?v=tte5BE-KAtQ
športno društvo Nogometni klub Kolpa  se je organiziralo kot nogometni klub na ustanovnem sestanku članov društva 10. junija 1990. V občini Metlika tako 24 let  brez prekinitve uspešno deluje nogometni klub, ki se vseskozi razvija in raste ter brez prekinitve nastopa v sistemu tekmovanja panožne nogometne zveze.  V vseh letih je nogomet dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravno administrativnih nalog. Društvo se je programsko usmerilo, da deluje v javnem interesu na področju športa, da združuje ljubitelje rekreativnega, amaterskega in kakovostnega nogometa vseh starosti, da njegovi člani napredujejo v svojem športnem in osebnostnem pogledu, skratka klub je začel prednostno delovati v športni dejavnosti-nogomet. V vseh minulih letih je klub počasi, a vztrajno rasel, je imel svoje vzpone in padce, vendar je društvo kljubovalo in opravljalo svoje poslanstvo.
 
Z vsakokratnim Letnim programom šD NK Kolpa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj nogometa. Nogomet naj bi bil stvar posameznika, pa tudi stvar širše lokalne skupnosti, ki lahko aktivno sodeluje pri izboljšanju kakovosti in dostopnosti nogometne vadbe. V programe nogometne vadbe po starostnih selekcijah se lahko vključujejo otroci in mladina, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali kakovostni in vrhunski športniki. Programi vadbe kakovostnega športa zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov. Največjo težavo jim predstavlja nezadostna infrastruktura, kljub temu, da imajo enega lepših klubskih objektov, trenirajo in igrajo vse prvenstvene tekme zgolj na enem športnem poligonu, na kateremu botrujejo še zahtevne vremenske razmere in pogoji.
 
Danes je NK Kolpa klub, ki na športnem področju in v državnem sistemu tekmovanja nastopa izven občinskih meja. Je klub, ki predstavlja vse nas! V tekmovalni sezoni 2014/2015 v šD NK Kolpa deluje skupaj sedem klubskih tekmovalnih selekcij, veteranska selekcija  in zimska otroška nogometna šola na osnovnih šolah. Tekmovalne selekcije mlajših cicibanov U8, mlajših cicibanov U9, starejših cicibanov U11, mlajših dečkov U13, starejših dečkov U15 in kadeti U17 tekmujejo v sistemu tekmovanja panožne Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, medtem ko članska selekcija nastopa v 3. nogometno ligo – center, kjer tekmovanje poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, s čimer so v naš kraj »pripeljali« ligaško tekmovanje višjega ranga. V klubu tako trenira in tekmuje skupaj okoli 120 registriranih nogometašev. Za organizacijsko, logistično, upravno in drugo delovanje društva pa v klubu sodeluje ter deluje skupaj najmanj 40 članov društva, ki zagotavljajo vzdrževanje nogometnega igrišča z naravno travo na stadionu, pomožnega nogometnega igrišča z naravno travo, klubskega objekta, organizacijo domačih nogometnih tekem in tekem na gostovanju,  izobraževanja, druge javne prireditve ter drugo.
 
Dejstvo je, da nogometni klub v občini Metlika združuje največje število aktivnih športnikov registriranih v panožni nogometni zvezi, predvsem pa klub vzpodbuja otroke, mladino in rekreativce k športni aktivnosti, kar v veliki meri prispeva k zdravemu načinu preživljanja prostega časa.
 
VELIKA šTEVILčNOST, PRIJATELJSTVO, SODELOVANJE, TER NAVSEZADNJE šPORTNI REZULTATI USPEšNEGA DELA, SO TEMELJNE ZNAčILNOSTI IN VRLINE ŽIVLJENJSKEGA MOTA »NAJ ŽIVI, ZDRAV DUH   V ZDRAVEM TELESU!«,  za kar se v celotnem obstoju in v 24. letnem delovanju v šD NK Kolpa tudi trudimo.
 
Priznanje Občine Metlika za dolgoletni prispevek šD NK Kolpa za delo na področju športa v občini Metlika je hkrati priznanje in zahvala številnemu amaterskemu/volonterskemu osebju ter članom društva, ki s svojo nadpovprečno aktivnostjo zagotavljajo izredno zahtevno in brezhibno organiziranost, racionalno delovanje, ki v športni in širši javnosti daje močan vtis o izjemni športni uspešnosti.