športno društvo NK Kolpa

ŠD NK KOLPA PRIDOBILA STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROčJU ŠPORTA

Direktorat za šport iz Ministrstva za šolstvo in šport je šD NK Kolpi z odločbo za nedoločen čas podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, saj smo v vlogi dokazali, da delovanje društva presega interese njegovih članov in je splošno koristno.

šD NK Kolpa dejansko deluje splošno koristno in je torej njeno delovanje v javnem interesu. Delovanje in dosežki društva so na ravni naše občine in širše pomembni, saj dvigujejo splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispevajo k športni vzgoji otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, športa mladih ter dosegamo zadovoljivo raven kakovostnega športa, s čimer celo nadomestimo delovanje sicer potrebnih javnih institucij.

S pridobitvijo tega statusa pridobimo določeno prednostno obravnavo pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega oz. občinskega proračuna, namenjenih društvom, saj Zakon o društvih določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega oz. iz proračunov lokalne skupnosti, namenjenih društvom, v merilih, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % ostalih meril. V skladu z Zakonom o dohodnini pa lahko davčni zavezanci (fizične osebe) pri napovedi dohodnine namenijo 0,5 % dohodnine našemu društvu, o čemer pa bomo javnost vnovično zaprosili koncem leta.