športno društvo NK Kolpa

Strokovno predavanje na temo KAKO IZBOLJŠATI DELO Z MLADIMI ŠPORTNIKI

Otroci za zdrav psihofizični in socialni razvoj potrebujejo stalno telesno dejavnost, aktivni bi morali biti vsaj eno uro na dan, v petek in svetek. Poleg telovadbe v šoli in organiziranih treningov šteje tudi vožnja s kolesom v šolo, popoldanski nogomet s prijatelji na travniku za hišo ali plezanje po orodjih na igrišču med bloki.

Strokovni sodelavci NK Kolpa s povabilom k sodelovanju s šZ Metlika, Občino Metlika in Oš Podzemelj pripravlja strokovno predavanje na temo KAKO IZBOLJšATI DELO Z MLADIMI šPORTNIKI.

Predavatelj bo prof. dr. Branko škof, ki je profesor na Fakulteti za šport za predmetni področji Atletika in Kondicijsko treniranje. Je strokovnjak za načrtovanje treninga in diagnostiko telesne in tehnične pripravljenosti tekačev ter atletski tekaški trener z več kot 25-letnimi izkušnjami pri delu z mladimi in vrhunskimi tekači. Desetletje je bil nacionalni trener za teke na srednje in dolge proge pri Atletski zvezi Slovenije in dolgoletni vodja Poletovih tekaških ekip. Predavanje je namenjeno vsem trenerjem in pa tistim, ki se na kakršen koli način ukvarjate z mladimi športniki. Predvsem pa si želimo, da se predavanja udeležijo starši otrok, ki so vključeni v učni proces, katere koli športne panoge na področju Bele krajine.

Predavanje bo v sredo, 24.10.18, v telovadnici Oš Podzemelj ob 18.00.

Prisrčno vabljeni k zanimivemu in poučnemu strokovnemu predavanju, h kateremu vabimo strokovne delavce vseh športnih panog na območju občine Metlika in Bele krajine, ki je brezplačen.