športno društvo NK Kolpa

VABILO NA SKUPŠčINO ŠD NK KOLPA

Spoštovani,

Vabim vas, da se kot član društva udeležite volilne skupščine šD NK Kolpa,ki bo potekala v četrtek 14.07.2011 ob 20.uri v prostorih NK Kolpa v Podzemlju.

 

Predlagani dnevni red:

1.Sprejem dnevnega reda.

2.Izvolitev organov skupščine.

3.Izvolitev volilne komisije.

4.Poročilo o delovanju društva. (predsednik,blagajnik,nadzorni odbor)

5.Razprava o poročilih in njih potrditev.

6.Razrešnica mandata (upravnemu , izvršilnemu in nadzornemu odboru).

7.Volitve (upravnega, izvršilnega in nadzornega odbora in disciplinske komisije).

8.Potrditev plana za igralno sezono 2011/2012

9.Sprejem novega statuta društva (predlog statuta si lahko ogledate tukaj)

10.Razno

 

Naprošam Vas,da se skupščine udeležite in s svojo prisotnostjo prispevate k kvalitetnejšemu delu društva.

članarino,katera znaša za sezono 2011/2012-10,00€ poravnajte pri blagajniku pred pričetkom skupščine./pri g.Borisu Bajuku

Predsednik UO šD NK Kolpa

Anton Vraničar