športno društvo NK Kolpa

VABILO NA ZBOR ČLANOV ŠD NK KOLPA

Na podlagi 17. člena Statuta Športnega društva Nogometni klub Kolpa predsednik Upravnega odbora sklicuje redni letni zbor članov, ki bo v petek 11.3.2022 ob 18.00 uri v sejni sobi ŠD NK Kolpa v Podzemlju.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev zbora članov in uvodni nagovor predsednika društva
 2. Izvolitev organov zbora članov; delovnega predsedstva (predsednika, člana, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, dva člana verifikacijske komisije)
 3. Ugotovitev sklepčnosti in poročilo verifikacijske komisije
 4. Predstavitev in sprejem dnevnega reda
 5. Poročila upravnega odbora za leto 2021:
 • Poročilo predsednika
 • Vsebinsko tehnično poročilo
 • Športno poročilo
 • Finančno poročilo
 1. Poročilo nadzornega odbora
 2. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 3. Program in plan dela 2022 (vsebinski, športni in finančni) ter sprejem
 4. Volitve predsednika ŠD NK Kolpa (vabilo vsem, ki podpirajo ŠD NK Kolpa in bi s svojim delom in programom doprinesli k razvoju kluba, da pristopijo k volitvam za novega predsednika)
 5. Nagovor gostov ( vabljeni predstavnik Občine Metlika; Vanja Vlah- predsednik ŠZ Metlika; Marjetka Pezdirc- direktor Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika,…)
 6. Pobude in predlogi

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor
Predsednik
Andrej Jerina l.r.

Vabilo na zbor članov ŠD NK Kolpa