športno društvo NK Kolpa

Začetna dela na projektu avtomatizirani namakalni sistem glavnega nogometnega igrišča v Podzemlju

Na pobudo šD NK Kolpa je investitor Občina Metlika sprejela investicijski projekt izgradnje avtomatizirani namakalni sistem glavnega nogometnega igrišča v Podzemlju z vodovodno vrtino, ki bo zagotavljala vodni vir za zalivanje športne zelenice. Del finančnih sredstev bo zagotovila Fundacija za šport.

Večletne velike težave klubskih vzdrževalcev, ki so se v sušnih obdobjih in v poletju trudili ročno zalivati športno zelenico in jo obdržati zeleno, so očitno preteklost. 

šD NK Kolpa pa bo v nadaljevanju poskušala lokalno skupnost prepričati, da je potrebno izgraditi nogometno igrišče tudi v mestu Metlika in nogomet pripeljati tudi v mesto.