športno društvo NK Kolpa

ZAKLJUčEK 10. SEZONE ZIMSKE NOGOMETNE ŠOLE ŠD NK KOLPA

 

V soboto, 19. 03. 2016 se je na stadionu NK Kolpa v Podzemlju zaključila 10. jubilejna Zimska nogometna šola šD NK Kolpa.

ZNš, ki se jo je udeležilo okrog 70 otrok, je na treh belokranjskih osnovnih šolah v Metliki, Semiču in Podzemlju potekala od novembra 2015 do sredine marca 2016.

Na zaključni prireditvi, ki jo je s svojim obiskom in nagovorom staršem in otrokom počastil tudi župan občine Metlika g. Darko Zevnik, so udeleženci nogometne šole od vaditeljev prejeli priložnostne majice, zaslužene diplome za sodelovanje in medalje za osvojeno znanje.

Staršem otrok se šD NK Kolpa zahvaljuje za zaupanje, otrokom pa za trud in vztrajnost pri izvedbi programa.

Zimska nogometna šola bo v naslednjem šolskem letu 2016/2017 na Oš Metlika, Semič in Podzemelj z delovanjem začela že ob samem začetku, septembra 2016.