športno društvo NK Kolpa

ZAKLJUčEK ZIMSKE ŠOLE NOGOMETA ŠD NK KOLPA in ŠD PARTIZAN SEMIč

V skladu z društvenim  programom je  tudi v letošnjem letu šPORTNO DRUšTVO NOGOMETNI KLUB KOLPA, ki deluje v javnem interesu na področju športa,  v sodelovanju z Oš Metlika, Oš Podzemelj in šD Partizan Semič speljala zimsko NOGOMETNO šOLO, ki smo jo v letošnjem letu uspeli umestiti tudi v grassroots program Medobčinske nogometne zveze Ljubljana oz. Nogometne zveze Slovenije. V letošnji sezoni je nogometno šolo obiskovalo cca. 80 otrok, prvič pa je potekala vadba tudi za vratarje.

                 Vito Plut, igralec ND Gorica, v modrem dresu, je igralec vzgojen v
šoli nogometa šD NK Kolpa  
Kot vsa minula leta, smo tudi letos zaključili zimsko šolo nogometa z zaključno športno prireditvijo oz. nogometnim druženjem vseh nogometnih razredov v metliški telovadnici v soboto 17. 3. 2012 s pričetkom ob 9.00 uri. Začetek športnega rajanja sta odprla  nogometaš selekcije U10, Timotej čas, ki je vsem prisotnim prebral 10 zlatih pravil fair playa, in z otvoritvenim nagovorom podpredsednik šD NK Kolpa in ravnatelj Oš Metlika, Jože Mozetič.
 
V športnem delu prireditve so nadebudni nogometaši in njihovi mentorji svojim staršem in prisotnim klubskim delavcem pripravili prikaz treningov. Na koncu prikaza sta selekciji U8 in U10 še v nogometnih tekmah prikazali skozi treninge osvojeno nogometno znanje, nakar pa je sledil krajši uradni zaključni program. Župan Občine Metlika, Darko Zevnik, je mlade nogometaše pozdravil in jim želel še nadaljno aktivno treniranje ter preživaljanje prostega časa, nakar pa je skupaj s predsednikom in podpredsednikom  šD NK Kolpa, Antonom Vraničarjem in Jožetom Mozetičem, sodeloval pri podelitvi medalj, značka nogometaša NK Kolpa, in pa diplom otrokom, ki so čez zimo obiskovali naše treninge.
 
Vsem, ki so nam omogočili izvedbo šole nogometa oz. pri njeni izvedbi občutno sodelovali, pa smo izdali tudi pisne zahvale in sicer Občini Metlika, Oš Metlika, Oš Podzemelj, šD Partizan Semič, športni zvezi Metlika, Žugelj Tomažu, grafiki Bucik Semič, ki nam je natisnil diplome, ter Gostilni Pezdirc Semič, ki je pokril strošek nakupa medalj, seveda z obvezo, da v naslednji sezoni z vsemi sodelujemo še na višjem, strokovnem nivoju, saj si želimo, da zimska šola nogometa šD NK Kolpa v nogometnem okolju zaradi odličnosti postane prepoznavnost našega kluba.

šD NK Kolpa se s svojih selekcijah seli na treninge na klubski stadion v Podzemelj, kjer se bodo ekipe začele pripravljati za spomladanski del prvenstva. Vse nadebudne nogometaše vabimo, da se vpišejo v klubske selekcije, kar boste uredili pri svojih trenerjih, in nadaljujejo nogometne treninge.