športno društvo NK Kolpa

Zaradi razglašene epidemije ponovna zaustavitev vseh športnih aktivnosti za nedoločen čas

V Sloveniji je bila s ponedeljkom, 19. oktober 2020, ponovno razglašena epidemija (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 146/2020). Vlada pa je 20. 10. 2020 na dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki predvideva začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti. Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Z dnem 21. 10. 2020 tako za nedoločen čas v šD NK Kolpa odpovedujemo vse trening in tekmovalne športne aktivnosti.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada ugotavljala vsakih 14 dni.

Ostanimo zdravi!