športno društvo NK Kolpa

Zbor članov 2016 – “POZIV h kandidaturi rednih volitev v organe društva v mandatu 2016-2018”