športno društvo NK Kolpa

Zbor članov ŠD NK Kolpa potrdil plan dela in športni program za leto 2019

šD NK Kolpa je v petek, 1. 3. 2019 s pričetkom ob 18.00 uri, izpeljala letni redni zbor članov društva. Zbora se je udeležilo veliko več članov in gostov, kot v minulih letih, kar je za klub zelo vzpodbudno. Upravni odbor je pripravil obsežno gradivo za preteklo koledarsko leto, ki je zajemalo poročilo predsednika, upravno-administrativno, finančno in športno, katerega so poročevalci predstavili prisotnim. Iz poročil je bilo ugotovljeno, da klub na športnem področju ni dosegel vseh zastavljenih ciljev v letu 2018, saj je članska selekcija izpadla v nižji rang tekmovanja, kar je v nadaljevanju povzročilo burno dogajanje v poletju, vendar smo ga v klubu uspešno vzdržali ter v novi sezoni tekmujemo s šestimi tekmovalnimi selekcijami.

Predsednik društva, Andrej Jerina, in športni vodja, Elvir Džemiæ, pa sta za leto 2019 predstavila klubski program s cilji, finančni plan ter športni plan, ki sovpade v tekmovalno sezono 2019/2020, katere so člani društva tudi potrdili.

Zbor članov  je na predlog predsednika podelil mandat člana uprave dvema dodanima članoma društva v mandatu 2018-2019, zaradi popolnitve upravnega odbora, v skladu s Statutom društva in sicer tajniku Matjaž Virantu in članu Tomaž Kordišu.

Zbora članov so se udeležili tudi predsednik šZ Metlika, Bojan Krajačič; direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, Marjetka Pezdirc, in predsednik KS Podzemelj, Duško Hlebec.

šD NK Kolpa kot društvo, ki deluje v javnem interesu, tako stopa v leto 2019 hrabro in ambiciozno z namenom, da s svojim programom, ki je naravnan na delo z mladimi, sledi cilju izgradnje celotne stabilne selekcijske piramide,  na vrhu s člansko ekipo, ki v tej sezoni nastopa v Regionalni Ljubljanski ligi s ciljem vrnitve v 3. slovensko nogometno ligo, doda strokovno in infrastrukturno nadgradnjo.

člani – priprave Umag 2019